+36 1 789 2525 info@passed.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük pályázatát.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat:

  1. Adatkezelő neve

Passed Informatikai Kft. A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Passed Informatikai Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak, illetve szükség esetén a 9. pont szerinti adatfeldolgozónak van hozzáférése.

  1. Adatkezelő képviselője

Ügyvezető igazgató

  1. Adatkezelő elérhetőségei

cím: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. ép. I. em. email: info@passed.hu weboldal: www.passed.hu

  1. Adatkezelés célja

Adatkezelésünk célja a Passed Informatikai Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, illetve az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek a Passed Informatikai Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

  1. Kezelt adatok köre

A Passed Informatikai Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, arcképe, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban– ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat is – szereplő adatok.

  1. Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével a Passed Informatikai Kft. megadottnak tekint. Az állásinterjúk során előfordulhat, hogy a pályázók személyiségprofil felállítása céljából különböző teszteket, felméréseket töltenek ki, szituációs gyakorlatokon vesznek részt, melyről az érintett pályázó külön tájékoztatást kap annak esetleges igénybevétele előtt. A személyiségprofil felállítás

  1. Adattárolás határideje

Az Ön személyes adatait a Passed Informatikai Kft. a pályázat benyújtásától számított 1 évig kezeli.

  1. Adattovábbítás és adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk, hogy a Passed Informatikai Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe. A Passed Informatikai Kft. bizonyos munkakörök betöltésére irányuló kiválasztási eljárás során szakértő partner közreműködését veheti igénybe. Ebben az esetben az Ön által a jelentkezési folyamat során elküldött dokumentumokat, illetve az Ön elérhetőségeit az adatkezelés céljának megvalósítására partnerünk részére továbbítjuk, és szavatoljuk, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag az 5. pontban leírt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

  1. Érintetti jogok

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről

  1. Hatósághoz fordulás joga

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Passed Informatikai Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Passed Informatikai Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék: Budapest Környéki Törvényszék Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175. Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.

Keresés